06 May 2014

Cementirane CEREC nadoknade

Stanje zuba pacijentkinje pre naše intervencije

 
 

Prvi korak: Brušenje

 
 

Obrada otiska i izrada rada CEREC Cad-Cam metodom

 
 

Stanje po završetku cementiranja rada, 24 sata posle dolaska pacijentkinje u CEREC centar

[Na vrh strane]