10 Oct 2015

Rekonstrukcija zuba

Stanje zuba pacijentkinje pre naše intervencije

Preparisani zubi

Obrada otiska i izrada rada CEREC Cad-Cam metodom

Stanje po završetku cementiranja rada, 24 sata posle dolaska pacijentkinje u CEREC centar

[Na vrh strane]